ติดต่อวัด / แผนที่

แผนที่การเดินทางมาวัดยายร่ม

เวลาเปิด / ปิดทำการ

     เปิดให้เข้าสักการะ นมัสการขอพร เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.

    เลขที่ ๒๔ ถนนพระราม ๒ (ธนบุรี –ปากท่อ) หมู่ที่ ๖
ซอย ๓๓  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments