ติดต่อวัด / แผนที่

แผนที่การเดินทางมาวัดยายร่ม

24 หมู่ 6 ถนน พระราม 2 ซอย 33 แขวง บางมด เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

02 427 1987

เวลาเปิด / ปิดทำการ

     เปิดให้เข้าสักการะ นมัสการขอพร เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.

    เลขที่ ๒๔ ถนนพระราม ๒ (ธนบุรี –ปากท่อ) หมู่ที่ ๖
ซอย ๓๓  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments